ZAVARIVAČ

Ovo je zanimanje, koje nakon dobijanja atesta (potvrde o stručnosti), ima veliki potencijal za brzo zapošljavanje. Varioci se dijele na dvije grupe: elektro i gasni varioci i u skladu sa tom podjelom u stanju su da koriste aparate za jedan, ili oba procesa varenja.
Svaki zavarivač mora da prođe posebnu obuku prije nego što počne sa radom. Prilikom rada, neophodno je koristiti zaštitnu opremu. Poželjno je da bude fizički spreman, izdržljiv i koncentrisan na rad.