Gimnazija

Gimnazija

Predmeti koji se ovde uče predstavljaju uravnotežen izbor kako prirodnih, tako i društvenih nauka. Časovi su raspodijeljeni tako da đaci uče podjednako dovoljno matematike, maternji jezik, strane jezike, biologiju, muzičko, fiziku, historiju itd. Ovakve gimnazije su idealne za đake koji su podjednako dobri iz društvenih i prirodnih predmeta pa ne žele da se opredijele za smijer koji preovlađuje jednim ili drugim. Nakon završetka školovanja đaci imaju dobru osnovu za nastavak studija bilo kojih fakulteta. Ako su pojedinci shvatili da im je tokom školovanja u gimnaziji opšteg smjera bolje išla na primer hemija, imaće shodno tome veće šanse da svoje studije nastave na hemijskom fakultetu.

Tehničke škole

Medicinska sestra - tehničar

Vodi računa o bolesnicima uz instrukcije nadležnog doktora. Koristi terapiju koja je bolesniku propisana, nadgleda tjelesne reakcije pacijenta tokom pripreme za dalje tretmane, prikuplja uzorke i prosljeđuje ih na analize u laboratoriju. Vrši intenzivni nadzor tjelesnih promjena pacijenta kod vitalnih funkcija ko što su puls, krvni pritisak i temperatura. Teži da je bolesnik udobno hospitalizovan i vodi računa o njegovoj higijeni. Ovakav oblik rada zahtijeva osobu koja nema prisutvo gadljivosti ili bilo kakve osetljivosti na krv i ostale tjelesne tečnosti. Za uspješan rad potrebna je ljubaznost, svijest o težini tegoba pacijenata i profesionalizam u svakom datom trenutku.

Mašinski tehničar za CNC mašine

Obrazovni profil mašinski tehničar na CNC (Computer Numerical Control) mašinama zasniva se na klasičnom mašinstvu, elektrotehnici, informatici i programiraju. Mašinski tehničar na CNC mašinama upravlja obradnim procesima savremenih, kompjuterski upravljanih mašina - CNC mašina. Zadatak ovoga obrazovnog programa je da osposobi učenika za: izbor odgovarajućih materijala i projektovanje tehnoloških procesa, priprema i održavanje mašina i alata, izrada predmeta na mašinama, obavljanje složenih poslova mjerenja i kontrole, samostalna izrada programa uz korištenje G koda, odnosno programiranje CNC mašina.

Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje

Savremene metode u mašinstvu koje se služe kompjuterskom tehnologijom zamijenile su dugotrajan i iscrpan rad koji je bio baziran na papiru, šestaru, lenjiru i tabli. Organizovanje tehničke pripreme nikada nije bilo jednostavnije te su nacrti iz oblasti klasičnog mašinstva precizniji i brži nego ikad. Korištenjem kompjutera moguće je izvršiti konstrukcije kojom se definiše oblik, razmjera i način obrade određenih mašinskih dijelova. Svi elementi su konstruisani uz pomoć specijalnih softvera za razne nacrte i konstrukcije tako da se na kraju mogu spajati i posmatrati iz više dimenzija.

Ekonomski tehničar (EU-VET)

Radi u bankama ili ekonomskim preduzećima, uglavnom u svojoj kancelariji. Sa vremena na vrijeme u obzir dolazi i rad za šalterom. Bavi se finansijama, marketingom, knjigovodstvom i drugim ekonomskim djelatnostima. Tu spada i knjiženje bankarskih promjena, pisanje izveštaja, kao i sprovođenje novčanih transakcija. Aktivno koristi računar. Neophodno je da bude precizan, snalažljiv, organizovan i otvoren za komunikaciju.

Veterinarski tehničar (EU-VET)

Zadatak veterinarskog tehničara je da asistira veterinaru u pružanju neophodne pomoći životinjama. Takođe je dužan da daje savete i sve važne informacije vlasnicima o tome kako pravilno odgajati i brinuti o životinjama. U stanju je da obavlja laboratorijske preglede, pruža prvu pomoć i nakon pregleda daje terapiju kod lakših slučajeva. Prilikom vještačke oplodnje, porođaja i hirurških zadataka asistira veterinaru. Daje vakcine životinjama kao zaštitu od parazita i zaraznih bolesti. U slučaju izbijanja zaraznih bolesti u stočarstvu zadatak mu je da spreči epidemiju. Zaposlenje obično dobija na farmama gde se gaje životinje ili u veterinarskim ambulantama.

Poljoprivredni tehničar (EU-VET)

Vrši organizaciju i nadzor manufakture biljnih usjeva na voćnjacima, vinogradima, ratarskim kulturama, a takođe je stručan za ispitivanje adekvatnih uslova za uzgoj stoke. Stručnost ovog zanimanja je opšta te postoji veliki izbor za obavljanje poslova kao što je farmaceutski tehničar, stočarski tehničar ili vrtlarski tehničar. Prilikom obavljanja poslova oprema kojom se služi je namijenjena za zaštitu protiv korova, štetočina i bolesti pa je obavezna i zaštitna uniforma.

Prehrambeni tehničar (EU-VET)

Vrši kontrolu testiranjem kvaliteta proizvoda u laboratorijskim uslovima kao i kvalitet sirovina koji se koriste u proizvodnji. Bavi se organizacijom prehrambenih proizvoda i uslovima u kojima se skladište kao i načinima pakovanja određenih namirnica. Vodi računa da etiketa koja odgovara proizvodu unutar ambalaže i uglavnom radi u stojećem položaju i sa specifičnim uređajima.

Stručne škole

Automehaničar

Pretežno se bavi kontrolom rada automobila i sličnih vozila. Pronalazi uzrok kvara i vrši popravku. Neispravne dijelove najčešće mijenja za nove, a zatim ih i testira. Može da bude specijalizovan za rad na jednoj vrsti vozila ili da vrši popravku i servis više vrsta vozila. To su uglavnom razni tipovi automobila, a ako je zaposlen u voznim parkovima onda u obzir dolaze i druge vrste motornih vozila. Radi u zatvorenom prostoru.

Instalater centralnog grijanja

Instalater se bavi radovima prvenstveno vezanim za vodovod i grijanje. Sastavlja i dorađuje razne vrste cijevi, instalacija i kućne opreme. Instalira frižidere, radijatore, grijalice, hladnjake i slične uređaje u javnim i stambenim objektima. Koristi čekiće, kliješta, brusilice, alate za zavarivanje i slično. Može da radi samostalno i za razne kompanije kao instalater vodovoda i kanalizacije, a takođe i kao instalater termičkih i rashladnih uređaja.

Trgovac (EU-VET)

Bavi se plasiranjem proizvoda na odgovarajućem tržištu, uspostvlja kontakte sa potencijalnim mušterijama i prezentuje proizvod u najboljem svetlu i povoljnim uslovima za kupoprodaju. Vještine koje su neophodne kod ovog zanata jesu elokventnost, a pored toga i pozitivne karakterne osobine, ljubaznost, iskrenost i ostali fini maniri. Prodavac razdužuje i zadužuje robu i sortira je prilikom preuzimanja.

Frizer - vlasuljar

Bavi se njegom kose, što podrazumijeva usluge pranja, uvijanja, šišanja, feniranja, izbeljivanja, nijansiranja, bojenja i estetskog oblikovanja kose muškaraca i žena. Kod farbanja kose, sprema preparate, stavlja ih na kosu, ispira i potom nanosi proizvode za njenu zaštitu. Pored toga, muški frizer se bavi skraćivanjem i brijanjem brade i oblikovanjem brkova. Može se javiti problem snažnih isparenja prilikom nanošenja hemikalija. Preporučuje se dobra kondicija usljed stajanja.

Pekar (EU-VET)

Obavlja pripremu adekvatnih sastojaka za izradu ručne ili mašinske proizvodnje. Proizvedeno tijesto sortira na limenu površinu i prenosi u peći nakon čega vrši nadzor samog pečenja peciva i u skladu sa potrebama podešava temperaturu, vlažnost i dužinu procesa. Pripremljeno pecivo uklanja iz peći uz pomoć posebnih lopata i bavi se daljom pripremom za isporuku ovih artikala. Rad se uglavnom obavlja pri uspravnom položaju tijela u unutrašnjem ambijentu pri promjenljivoj vlažnosti i temperaturi vazduha.