Obrazovanje odraslih

Ovaj dio naše stranice namijenjen je svima vama koji želite vanredno se obrazovati u ovoj školi i na taj način steći srednju stručnu spremu, izvršiti dokvalifikaciju, prekvalifikaciju ili se permanentno obrazovati u toku čitavog radnog vijeka.

OPĆI I POSEBNI USLOVI ZA UPIS

U programe srednjoškolskog obrazovanja polaznika može se upisati lice starije od 18 godina, koje ima psihofizičke uvjete za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za programe za sticanje srednje stručne spreme, odnosno prethodno završenu neku srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije, a da pri tom nema status učenika ili studenta.

NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA, TRAJANJE I USLOVI ZA NJEGOVO
ZAVRŠAVANJE

Programi obrazovanja polaznika izvode se: redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsultativnom nastavom, nastavom na daljinu, kroz praktičan rad, te na drugi primjeren način.
Izvođenje programa za sticanje srednje stručne spreme polaznika traje godinu dana manje od izvođenja programa za obrazovanje redovnih učenika.
Izvođenje programa prekvalifikacije i dokvalifikacije traje najmanje šest mjeseci.
Škola organizira u toku školske godine tri redovna ispitna roka (januarski, junski i augustovski ispitni rok), a po potrebi i jedan vanredan rok koji utvrđuje Nastavničko vijeće škole.
Ocjenjivanje polaznika vrši se u skladu sa propisima koji regulišu te oblasti obrazovanja.

VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU

Visina troškova obrazovanja polaznika utvrđena je Cjenovnikom obrazovnih i intelektualnih usluga u srednjim školama koji donosi Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
TK-a.
Svakom polazniku uručuje se pojedinačno rješenje o utvrđenoj visini troškova za sticanje odgovarajuće stručne spreme.

POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE

Za sticanje srednje stručne spreme III i IV stepena za polaznike koji nemaju završenu srednju školu potrebna je sljedeća dokumentacija:
1. Zahtjev za upis (preuzima se na protokolu Škole)
2. Izvod iz matične knjige rođenih
3. CIPS-ov obrazac o mjestu prebivališta
4. Kopija lične karte karte
5. Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi ili svjedodžbu o prethodno završenom razredu srednje škole (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci).

Dokumentacija potrebna za upis na III i IV stepen stručne spreme za polaznike koji žele izvršiti prekvalifikaciju, odnosno steći drugo zanimanje/stručno zvanje:
1. Zahtjev za upis
2. Izvod iz matične knjige rođenih
3. CIPS-ov obrazac o mjestu prebivališta
4. Svjedodžbe o završenim razredima i diplomu za prekvalifikaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci)
5. Kopija lične karte
6. Za svjedodžbe stečene u inostranstvu dokaz nadležnog Ministarstva o nostrifikaciji.

Zašto se obrazovati kod nas?

Prepoznatljivost

U proteklih 40 godina postojanja postali smo prepoznatljivi kod poslodavaca

Izbor zanimanja

Veliki izbor zanimanja za programe prekvalifikacije i dokvalifikacije

Kvalitet

Dugogodišnja tradicija i kvalitet predavača garanciju su kvalitetnog obrazovanja

Neki od razloga za vanredno obrazovanje:

Potreba poslodavca za određenim profilom zanimanja

Potreba poslodavca/zaposlenog za prekvalifikacijom zbog uvođenja novih tehnologija ili procesa rada

Potreba odraslih osoba da stjecanjem nove kvalifikacije i znanja osiguraju sebi veće mogućnosti za zapošljavanjem

Potreba odraslih da steknu i unaprijede druga znanja i vještine u cilju vlastitog samoostvarenja i zadovoljstva

Zbog zakonskih propisa radnog mjesta i sistematizacije rada

Želite se prijaviti?

Način prijave:

Prijavu sa traženom dokumentacijom možete predati na protokol škole svakim danom od 08:00 do 15:00 sati

Dodatne informacije:

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 035 631 043, ili na e-mail: ju.mss.k@bih.net.ba