Uposlenici

Mešić Mensur – V.D. direktor škole

Bukvar Nermin – pomoćnik direktora

Bosanski jezik i književnost
Imamović Hurija
Mešić Enisa
Muhamedbegović Amir
Bukvar Nermin

Engleski jezik
Šarić Sanela
Isanović Mirza
Mešić Mensur

Njemački jezik
Lokmić Sanel
Musić Semir

Matematika
Aljić Bećir
Mujkić Elvir
Ramić Samira

Fizika
Mujanović Aida

Hemija i Biologija
Hadžić Bego
Omerović Muhamed
Valjevac Sead

Historija i Geografija
Lokmić Edin
Hasanović Admir

Informatika
Mahmutović Amir
Hodžić Esad

Tjelesni i zdravstveni odgoj
Omerović Damir
Malović Mensur
Avdibašić Anes

Islamska vjeronauka
Bajrami Fadil

Demokratija i ljudska prava
Hasanović Rizo

Veterinarska grupa predmeta
Delić Fahrudin
Halilović Emir
Halilović Nijaz
Ćasurović Asim

Mašinska grupa predmeta
Kuralić Seid
Bajrić Abdurahman
Mešić Husnija
Bešić Elbira
Barčić Ibrahim
Mujanović Enes
Ramić Ibro
Karić Adem

Ekonomska grupa predmeta
Alić Nijaz
Alić Suvada
Ibišević Alma
Hujdur Nermina
Bojić Ibrahim

Poljoprivredna grupa predmeta
Majdančić Meho
Radišević Mustafa
Radišević Zarka
Sinanović Hasan

Malkić Sanela – pedagog
Sulejmanović Senabija – bibliotekar

Mehmedović Rifa – sekretar
Rožnjaković Merima – referent za učenička pitanja
Malović Selma – referent za finansijske poslove

Baručić Meho – Domar
Baručić Abdulah – Higijeničar
Smajić Amir – Higijeničar
Nukičić Emina – Higijeničar
Smajić Zejdina- Higijeničar
​Husić Musija – Higijeničar