Upis učenika u prvi razred srednjih škola

Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred srednje škole kandidat je dužan dostaviti slijedeća dokumenta:

–   zahtjev za upis (poseban formular dobija se u školi),

–   izvod iz matične knjige rođenih,

–   svjedodžbu o završenom IX razredu devetogodišnje osnovne škole (original),

–   uvjerenje o uspjehu u VI , VII,  VIII  razredu (original),

–   druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po Kriterijima a koja će biti objavljena u tekstu konkursa za upis učenika (uvjerenje o eksternoj maturi, pedagoški karton, list profesionalne orijentacije)

Sve neophodne informacije učenici i roditelji mogu dobiti u prostorijama JU MSŠ Kalesija u vremenu od 07:00 – 16:00 sati.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u junu objavljuje konkurs za upis učenika u srednje škole.

Konkurs sadrži podatke o: nazivima škola, smjerovima koje nude srednje škole, planiranom broju učenika za svaki smjer, nazivima predmeta iz kojih se polaže prijemni ispit, popis potrebnih dokumenata Koja treba priložiti uz zahtjev, rok za prijem dokumentacije i drugo.

Ukoliko se u prvom roku ne popune sva predviđena mjesta u srednjim školama, objavljuje se i ponovni konkurs u osmom mjesecu (avgustu).

Pogledajte koja sve zanimanja možete izabrati u našoj školi