Vannastavne aktivnosti - sekcije

U razvijanju učeničkih vještina, pored osnovnog edukacijskog programa, značajan doprinos daju i vannastavne aktivnosti. Ove aktivnosti su od krucijalnog značaja kako za učenike, tako i za odgojno-obrazovne ustanove. MSŠ Kalesija je ustanova, koja obiluje brojem sekcija i klubova svih vrsta, gdje svaki učenik može pronaći nešto za sebe, te nizom projekata koji bivaju organizovani nastavničkom i učeničkom inicijativom. Bilo da su posvećeni određenom danu ili temi, projekti su dokaz velike i organizacije i truda, u koje ulaže mnogo kolektiv škole. No, osim kreativnosti i organizovanosti u MSŠ KKalesija se podupiru i učenički (lični) ciljevi.

U okviru sekcije učenici gledaju filmove i čitaju knjige na engleskom, a kasnije o njima razgovaraju. Takođe se organizuju jezičke igre i takmičenja. Učenici se bave uređenjem kabineta za engleski jezik kroz izradu različitih tematskih panoa. Sekciju vodi profesorica engleskog jezika Sanela Šarić.

U našoj školi već nekoliko godina djeluje novinarska sekcija. Voditeljica sekcije je profesorica bosanskog jezika i književnosti Hurija Imamović. U rad sekcije uključeni su i učenici svih razreda, njih dvadesetak. Oni zajedno sa svojom profesoricom uređuju školski list koji izlazi dva puta godišnje i to na kraju prvog polugodišta i za Dan škole u mjesecu Aprilu. Njihov cilj je da prate i objavljuju aktualne teme vezane za rad škole, razne manifestacije. Tako će dobiti priliku da se afirmiraju među svojim kolegama, možda i kao budući novinari, a također se nadamo da će se njihove kvalitete prepoznati i cijeniti.

Kroz iskustvo dramske igre učenici povezuju lična pitanja i doživljaj sa istorijskim događajima, običajima, jezikom, književnim stvaraocima i njihovim djelima. Učenici razvijaju sposobnost kreativnijeg izražavanja i usvajaju različita gledišta i stvaralačko iskustvo za cijeli život. Voditeljica dramske sekcije je profesorica bosanskog jezika i književnosti Enisa Mešić.

Fizička aktivnost za djecu i mlade predstavlja izvanrednu  vaspitno-socijalnu aktivnost koja znatno može uljepšati  njihovo odrastanje i pomoći u razvitku zdravog tijela u odraslom dobu. Učestvovanje u sportskim aktivnostima omogućava mladima da uče o radu, liderstvu, samodisciplini, odgovornosti, toleranciji, razvija njihove vještine savladavanja različitih problema, uči ih istrajnosti, poštovanju autoriteta, jača njihov karakter, samopoštovanje i samopouzdanje. Voditelj sportske sekcije je profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja Mensur Malović.