Vijeće roditelja

Vijeće roditelja aktivno učestvuje u:

– promovisanju interesa srednje škole u zajednici u kojoj se škola nalazi;
– predstavljanju stajališta roditelja učenika školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani;
– podržavanju aktivnog sudjelovanja roditelja i zajednice u radu škole;
– predlaganju članova školskog odbora iz reda roditelja učenika;
– obavještavanju školskog odbora i druge zainteresirane strane o stajalištima vijeća roditelja kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu
školskog odbora ili druge zainteresirane strane,
– izjašnjavanju o svim pitanjima vezanim za rad i rukovođenje školom;
– pripravljanju i realiziranju odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju obrazovni rad u školi;
– razvijanju komunikacije i odnosa između učenika, nastavnika, roditelja i lokalne zajednice.

Sastav vijeća roditelja u najvećoj mjeri odražava nacionalnu i spolnu strukturu roditelja – staratelja učenika.

Bliži propis o proceduri osnivanja i načinu rada vijeća roditelja donosi nadležno ministarstvo.

Roditelji učenika imaju pravo, a srednja škola obvezu pomoći roditeljima da osnuju vijeće roditelja.