POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR

Cilj obrazovanja

Cilj obrazovanja je stjecanje znanja i vještina za organizaciju rada u suvremenoj biljnoj proizvodnji, primjena modernih i suvremenih sredstava za rad uz korištenje znanja i dostignuća znanosti i tehnike.

Cilj je i stjecanje znanja i vještina za organizaciju rada u različitim granama stočarstva, pravilno korištenje nasljedne osnove i uvjete držanja pojedinih kategorija stoke.

Kompetencije polaznika

  • Obavljanje poslova u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, primjenom modernih i suvremenih sredstava i materijala za rad u području biljne proizvodnje
  • Obavljanje konkretnih operacija rada, od pripreme materijala i sredstava za zaštitu, berbe i žetve, transporta i spremanja proizvoda biljne proizvodnje, njihove dorade i čuvanja
  • Poslovi organizacije rada u suvremenoj biljnoj proizvodnji
  • Organizacija rada u različitim granama stočarstva, pravilno korištenje nasljedne osnove i poznavanje uvjeta držanja pojedinih vrsta i kategorija stoke
  • Obavljanje poslova na pripremi tla za sjetvu i sadnju biljnih kultura do berbe i žetve te transporta i spremanja biljnih proizvoda
  • Maksimalno korištenje svih faktora proizvodnje mlijeka, mesa, jaja, vune, krzna i pomlatka pojeidnih vrsta stoke