PEKAR

Obavlja pripremu adekvatnih sastojaka za izradu ručne ili mašinske proizvodnje. Proizvedeno tijesto sortira na limenu površinu i prenosi u peći nakon čega vrši nadzor samog pečenja peciva i u skladu sa potrebama podešava temperaturu, vlažnost i dužinu procesa. Pripremljeno pecivo uklanja iz peći uz pomoć posebnih lopata i bavi se daljom pripremom za isporuku ovih artikala. Rad se uglavnom obavlja pri uspravnom položaju tijela u unutrašnjem ambijentu pri promjenljivoj vlažnosti i temperaturi vazduha.