MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR

Zanimanje medicinske sestre – tehničara obuhvata najšire obrazovanje, pa je medicinskim sestrama omogućeno da rade na skoro svim odjeljenjima i mjestima u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite.

Učenik se nakon završenog školovanja i položenog završnog ispita može zaposliti u bolnicama, domovima zdravlja, staračkim domovima, dječjim jaslicama, dispanzerima, ustanovama kućne njege, patronažnim službama.

Obrazovanje medicinske sestre – tehničara u području zdravstva u sistemu srednjoškolskog obrazovanja utvrđeno je zakonom, a ima za cilj da učenici usvoje znanja i vještine za rad na području zdravstvene njege, prvenstveno u zdravstvu.
Program obrazovanja medicinske sestre – tehničara je usmjeren na sticanje kvalitetnog općeg obrazovanja, prije svega u prirodno-znanstvenom i jezičnom području, što će omogućiti razumijevanje stručnih sadržaja i nastavak obrazovanja. Učenici tokom obrazovanja razvijaju intelektualne sposobnosti i stiču osjećaj odgovornih i obzirnih osoba.