MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO PROJEKTOVANJE

U toku četverogodišnjeg obrazovanja u okviru ovog smjera učenik se osposobi da:

• Zajedno sa inžinjerima mašinstva, konstruišu sklopove mašina, mašinskih postrojenja, mašinske opreme, razrađuju tehnološke  postupke za proizvodnju mašinskih proizvoda i kontroliraju proizvodnju mašinskih proizvoda;
• Skiciraju i proračunavaju različite elemente mašina (npr. elemente za spajanje i rastavljanje, osovine, ležajeve, opruge, zupčanike, itd)
• Za sve proračune, skiciranja pa i simuliranja rada mašine, učenik se koristi računarom i primjerenim prograskim paketima;
• Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje osposobljen je za rad s numerički upravljanim alatnim mašinama, kojima upravlja računarskim programom. Pri tome se koristi gotovim programima ili program izrađuje sam.