MAŠINSKI TEHNIČAR OPERATOR ZA CNC MAŠINE

Današnju savremenu proizvodnju nemoguće je zamisliti bez primjene numerički upravljanih (NC) i kompjuterski upravljanih (CNC) alatnih mašina, te kadrova koji su osposobljeni za rad na takvim mašinama.

Pohađajući program MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE MAŠINAMA (CNC TEHNIČAR) učenici se osposobljavaju za:

  • izbor odgovarajućih materijala i projektovanje tehnološkog procesa,
  • samostalnu izradu programa kontrolnim softverom za zadane predmete, odnosno programiranje CNC mašina,
  • pripremanje i odrzavanje mašina i alata,
  • izradu predmeta na mašinama,
  • obavljanje složenih poslova mjerenja i kontrole,
  • primjenu računara pri obavljanju tih poslova, itd.