OPĆA GIMNAZIJA

Predmeti koji se ovde uče predstavljaju uravnotežen izbor kako prirodnih, tako i društvenih nauka. Časovi su raspodijeljeni tako da đaci uče podjednako dovoljno matematike, maternji jezik, strane jezike, biologiju, muzičko, fiziku, historiju itd. Ovakve gimnazije su idealne za đake koji su podjednako dobri iz društvenih i prirodnih predmeta pa ne žele da se opredijele za smijer koji preovlađuje jednim ili drugim. Nakon završetka školovanja đaci imaju dobru osnovu za nastavak studija bilo kojih fakulteta. Ako su pojedinci shvatili da im je tokom školovanja u gimnaziji opšteg smjera bolje išla na primer hemija, imaće shodno tome veće šanse da svoje studije nastave na hemijskom fakultetu.