Literatura za ispite kod prof. Frljak Dacić Amre

Anatomija i fiziologija čovjeka I – 1. razred

Anatomija i fiziologija čovjeka II – 2. razred

Higijena i zdravstvena zastita skripta – 1. razred

Hirurgija – Dr Muhamed Begić 3. razred

Mikrobiologija sa epidemiologijom 2. razred

SPISAK LITERATURE ZA VANREDNE KANDIDATE

Urgentna medicina skripta 4. razred

 

ISPITNA PITANJA ZA ISPITE KOD PROF. FRLJAK DACIĆ AMRE

1. ANATOMIJA I 1.RAZRED (pitanja)

2. HIGIJENA I ZZ 1. RAZRED (pitanja)

3. ANATOMIJA II 2. RAZRED (pitanja)

4. MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA SA EPIDEMIOLOGIJOM 2. RAZRED (pitanja)

5. SOCIJALNA MEDICINA 2. RAZRED (pitanja)

6. BOLESTI ČULA 3. RAZRED (pitanja)

7. BOLESTI NERVNOG SISTEMA (pitanja)

8. FARMAKOLOGIJA 3. RAZRED (pitanja)

9. HIRURGIJA 3. RAZRED (pitanja)

10. INTERNA MEDICINA 3. RAZRED (pitanja)

11. PATOLOGIJA 3. RAZRED (pitanja)

12. GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO 4. RAZRED (pitanja)

13. PEDIJATRIJA 4. RAZRED (pitanja)

15. URGENTNA MEDICINA 4. RAZRED (pitanja)

14. PSIHIJATRIJA 4. RAZRED (pitanja)

16. ZARAZNE BOLESTI 4.RAZRED (pitanja)

17. ZDRAVA ISHRANA I DIJETETIKA 4. RAZRED (pitanja)

____________________________________________________________________________

Higijena i zdravstvena zaštita-skripta 1 razred

Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom- 2 razred

Socijalna medicina,nastavne jedinice

SOCIJALNA MEDICINA-SKRIPTA 2 razred

Sociologija

Farmakologija skripta 3 godina

Farmakologija-pitanja 3 godina

Klinicka medicina I (Interne bolesti,hirurgija,bolesti nervnog sistema i bolesti čula) 3 godina

Klinička medicina – Hirurgija (pitanja) 3 godina

Klinička medicina-Bolesti čula(pitanja) 3 godina

Klinička medicina-Bolesti nervnog sistema(pitanja) 3 godina

Klinička medicina-Interne bolesti(pitanja) 3 godina

Patologija i patofiziologija -pitanja 3 godina

Patologija skripta 3 godina